18. APRÍLA – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

Posted by on apríl 20, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 18. APRÍLA – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

18. APRÍLA – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

,,A keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. A sám sa vzdialil od nich asi jako na dohodenie kameňom a skloniac kolená modlil sa a vravel: Otče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich; avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane! A ukázal sa mu anjel s neba posilňujúc ho. A súc v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil. A jeho znoj bol ako čo by kvapky krvi, stekajúce na zem. A keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať od zármutku a povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia!”

                                                                                                         Evanjelium podľa Lukáša 22, 40-46
Zelený štvrtok je špeciálnym dňom pre všetkých bratov tešiteľov. Je časom ďakovania za našu rehoľnú rodinu, za osobu Otca zakladateľa a cestu tešiteľského povolania. Spoločné oslavy sme začali spolu rannými chválami a spoločnými raňajkami, po ktorých sme išli do katedrály sv. Martina na Missa chrismatis – omšu svätenia olejov, ktorej predsedal a príležitostné slovo ohlásil pastier našej arcidiecézy arcibiskup Stanislav Zvolenský. Po obede nás navštívili sestry kapucínky, ktoré prišli zo Stupavy s blahoprianím.

Večernú liturgiu viedol generálny predstavený o. Michal Krysztofowicz, ktorý priblížil veriacim tajomstvo duchovnosti našej Kongregácie, vykreslil duchovnú postavu Otca Jozefa Litomiského – zakladateľa našej Kongregácie. Obrad Eucharistie sa ukončil prenesením Ježiša Krista do kaplnky adorácie.

O 23.00 hod.- podľa tešiteľskej tradície sme sa zhromaždili, aby sme pred Ježišom v hostii obnovili svoje sľuby:  ,,Pred Ježišom Kristom, mojím Spasiteľom v Eucharistii prítomným, na potešenie jeho trpiaceho Srdca a Nepoškvrneného Srdca blahoslavenej Panny Márie – Bolestnej Tešiteľky, obnovujem všemohúcemu Bohu svoje sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti podľa Konštitúcií bratov Tešiteľov z Getseman. Amen” a až do samého rána sme sprevádzali Krista v Jeho smrteľnom smútku.

Tento deň bol vyjadrením jednoty so všetkými bratmi, sestrami tešiteľkami a našou laickou rodinou.