18. APRÍLA – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

Posted by on apríl 20, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 18. APRÍLA – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

18. APRÍLA – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

„Ak chcete byť skutočnými tešiteľmi trpiaceho Krista, budete musieť trpieť. Hoci nie toľko, ale milovať utrpenie a vyprosovať lásku z utrpenia. Kedysi každý hriech, každé dobrovoľné nevykonanie sa zmenia na skutok slabosti človeka, ktorý sa bojí utrpenia a nechce ho prijať. Preto je veľká túžba po utrpení tých, ktorí túžia po tomto vyjadrení, túžia skladať obetu za hriechy a tešiť trpiaceho Spasiteľa.”

 

                                                                                                                                          Páter Jozef Litomiský

 

 

Po ranných modlitbách sme sa vydali na krížovú cestu, ktorú viedol biskup František Rábek – vojenský ordinár spolu s o. Tymoteuszem Góreckim správcom našej svätyne. Ako každoročne táto modlitba zhromaždila množstvo veriacich. Hlavnou myšlienkou rozjímaní bola láska.

Popoludňajšie obrady mal o. Tymoteusz, ktorý v homílii upriamil pozornosť na „príliš ľahké umývanie svojích rúk cez súčastných kresťanov, zabíjajúcich v sebe hlas svedomia pre svätý pokoj“. Adorácia Krista v hrobe trvala až do polnoci. Pre viacerých to bol čas reflexie a pokoja v prítomnosti Eucharistického Krista.