SPOLOČNÁ MODLITBA ZA BLAHOREČENIE OTCA JOZEFA LITOMISKÉHO

Posted by on marec 27, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na SPOLOČNÁ MODLITBA ZA BLAHOREČENIE OTCA JOZEFA LITOMISKÉHO

SPOLOČNÁ MODLITBA ZA BLAHOREČENIE OTCA JOZEFA LITOMISKÉHO

Pozývame všetkých našich priateľov, dobrodincov a ľudí dobrej vôle, ktorým je blízka naša tešiteľská charizma, k spoločnej modlitbe za blahorečenie Zakladateľa našej Kongregácie Otca Jozefa Litomiského.

Chceme pri generálnom dome našej kongregácie v Marianke založiť duchovné spoločenstvo, ktoré bude okrem modlitby za blahorečenie v modlitbách pamätať na všetkých bratov Tešiteľov, na nové povolania do našej kongregácie, ale aj na seba navzájom, zvlášť chorých a trpiacich, a tých, čo prežívajú Getsemani svojho života.

Všetkých, čo sa chcú zapojiť do tohoto nášho spoločného diela, pozývame ku každodennej modlitbe za blahorečenie Otca Litomiského a jedného desiatku posvätného ruženca na vyššie uvedené úmysly.

Záujemcov o vstup do tohto spoločenstva modlitby zapíšeme do Pamätnej knihy v generálnom dome v Marianke a zašleme im potvrdenie o členstve v tešiteľskej rodine. Zároveň dostanú obrázky s modlitbou za blahorečenie a Novénu s myšlienkami Otca Litomiského.

Záujemci o vstup do spoločenstva modlitby môžu napísať na nasledujúcu poštovú alebo mailovú adresu:

Kongregácia Bratov tešiteľov z Gethseman

Námestie 4 apríla č. 20

 900 33 Marianka

[email protected]