19. MARCA- SVIATKUJEME

Posted by on marec 21, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 19. MARCA- SVIATKUJEME

19. MARCA- SVIATKUJEME

Sviatok sv. Jozefa, sláveny v celej Cirkvi má pre nás Tešiteľov mimoriadny význam. Okrem toho, že svätý Jozef je patrónom našej Kongregácie si v ten deň pripomíname aj meniny nášho zakladateľa otca Jozefa Litomiského. Tohtoročné slávnosti sme začali bratským stretnutím v Zlatých Moravciach na vigíliu spomienky ženícha našej nebeskej Matky, ktoré svoj vrchol dosiahlo rannou liturgiou Svätej omše slávenej v deň Patróna nášej rehoľnej rodiny. Spolu s prítomnými, slávnostnej Eucharistii predsedal generálny predstavený Kongregácie bratov Tesitelov z Gethsemán P. Michał M. Krysztofovicz. Príležitostnú kázeň povedal brat diakon Faustyn Wesołowski, ktorý zdôraznil cnosť vernosti, ktorú mal sv. Jozef. Tento deň nebol len spoločnou vďakou za život nášho Zakladateľa, ale bol aj radostnou oslavou menín spolubrata otca Jozefa Kendru. Tento náš brat dlhé roky pracoval ako rektor kostola v Zlatých Moravciach a bol aj predstaveným kláštora. 19. marca sa dožil 89 rokov, ktoré sme oslávili spolu s priateľmi pri spoločnom stole.