9 MARCA – STRETNUTIE…

Posted by on marec 11, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 9 MARCA – STRETNUTIE…

9 MARCA – STRETNUTIE…
V sobotu 9.3.2019 sa o. Michal Krysztofowicz – generálny predstavený Kongregácie Tešiteľov a o. diakon Faustyn Wesolowski  stretol s členmi spoločenstva Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca – SJVS. Stretnutie začalo Sv.omšou v bazilike a pokračovalo v kláštore Tešiteľov, kde s. Katarína oboznámila o. Michala a o. diakona Faustyna o výročnom modlitbovom stretnutí  služobníkov a dohodli termín tohoto stretnutia na 22.júna 2019. Modlitbové stretnutie SJVS začína o 10:00 v bazilike Adoráciou s modlitbami za kňazov, o 11:00 Sv.omša, ktorú bude sláviť o. Michal. Počas Adorácie a Sv.omše bude možnosť Sv. spovede.
Stretnutie bude pokračovať v exercičnom dome občerstvením, formačnou prednáškou s. Kataríny a ukončí sa o 15:00 Korunkou k Božiemu Milosrdenstvu.
Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca – SJVS
,,Nič teda nie je  pre Cirkev potrebnejšie a Veľkňazovi milšie ako služba kňazom,obetovanie všetkých modlitieb,prác a obetí doplňujúcich utrpení za kňazov.”
Matka Stanislava Ernstová
Táto rehoľná sestra – uršulínka, rodáčka z Hlohovca, svojim zasvätením a odovzdaním sa Kristovi Veľkňazovi – Ženíchovi, bola stále viac priťahovaná slúžiť Mu oddane a verne a dennodenne sa obetovať pre Neho. V služobných kňazoch vidí druhého Krista. Hnaná láskou a túžbou myslela na založenie kontemplujúcej vetvy služobníkov, ktorí by sa modlili a obetovali za kňazov z lásky k Ukrižovanému Kristovi, večnému Veľkňazovi. Bola si istá, že sa to raz uskutoční a vie, že Najvyšší si v pravý čas takýchto služobníkov vzbudí a povolá a že im pošle aj kňazov, ktorí ich budú viesť.
Presne 40 rokov po jej smrti (16.marca 1968) sa to aj začalo diať. V r.2008 Kateřina Klosová prebrala štafetu a vtlačila charizmu matky Stanislavy do diela, ktoré nesie meno Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.
V súčasnosti má spoločenstvo vyše tri tisíc členov z Čiech, Moravy a Slovenska, a rozširuje sa aj inde.
Služobníci – SJVS majú Adorácie a modlitby za kňazov v bazilike v Marianke každý štvrtok po Sv.omši, ktorá začína o 18:00.