Zostaňte tu…

Posted by on marec 9, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na Zostaňte tu…

Zostaňte tu…

Deň narodenín nášho Zakladateľa -2 maraca 1888-  bol pre nás časom refleksie nad naším vlastným povolaným a komunitným hľadaním odpovedí či tešiteľská charizma je aktuálna, takmer sto rokov v Cirkvi inšpiruje tých, ktorí stoja na ceste rozpoznania svojho povolania. Spôsobov realizácie samého seba – a viac lezenie po rebríku svätosti – je veľa, hoc cieľ je len jeden – Láska.
Hoci už od narodenia Otca Litomiského uplynulo veľa dní, inšpiráciu tešiteľským  duchom nachádzame v živote ľudí žijúcich medzi nami,  aj v osobe svätého Jána Pavla II, ktorého idea modlitby v Getsemany sprevádzala celým kňazským životom. Ako krakovský kardinál mal rekolekcie pre svätého Otca Pavla VI spolu s rímskou kúriou. Jednu z prednášok budúci pápež venoval tajomstvu modlitby Krista v záhrade Getsemanskej obrátiac sa na Pavla VI: „ je potrebné zaoberať sa problémom obnovenia daného nám ľuďom, v Getsemany – znovu získať stratenú – túto mimoriadnu príležitosť útechy Boha – Človeka. Kristus sa trikrát obracia k Apoštolom, k trom vybraným z dvanástich. Odhaľuje im celú drámu tohto momentu, prosiac: „Bdejte so mnou a modlite sa.” Iba tento jeden jediný raz Ježiš Kristus, Boh – Človek, prosí ľudí o podporu, o útechu  a nedostáva sa mu. Vyvolení spia!”
Naša tešiteľská každodennosť, práca, modlitby a radosti sa koncentrujú okolo Krista, aby v dobe v ktorej žijeme „ obnovilo sa čo ľudia stratili pred dvoma ticíckami rokov, šancu útechy Boha, aby prijal toto pozvanie „Bdejte!”, aby ich preložil do dnešnej reality a – týmto spôsobom – doplnil stratený čas. Modlitba v Olivovej záhrade stále trvá. A keby On, aj keď jeho vyvolení „zaspali”, neodvoláva svoju žiadosť do dnešného dňa, dáva nám šancu potešovať Ho cez pozvanie nás k ohlasovaniu Jeho mena všetkým národom, to či táto správa nenesie sa teraz priamo ku každému z nás?”
Ak si unavený myslíš na povolanie, napriek vlastnej slabosti a nedokonalosti, jednak s radosťou v svojom srdci túžiš rozpoznať svoje povolanie alebo chceš s nami prechádzať tajomstvom Záhrady každý deň pozývame Ťa do našej komunity – príď, volaj, napíš