2. FEBRUÁRA – SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

Posted by on február 3, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 2. FEBRUÁRA – SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

2. FEBRUÁRA  – SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

Bratislava 2. februára (TK KBS) Sviatok Obetovania Pána je zároveň aj dňom zasväteného života. Pri tejto príležitosti sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave konala slávnostná svätá omša, za účasti zasvätených mužov a žien, ktorí pôsobia na území Bratislavskej arcidiecézy. Svätej omši predsedal arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska.

,,Evanjeliové základy zasväteného života treba hľadať v osobitnom vzťahu, aký si Ježiš počas svojho pozemského života vytvoril s niektorými zo svojich učeníkov, keď ich vyzval, aby Božie kráľovstvo nielen prijali do svojho života, ale aby svoju existenciu odovzdali službe tejto veci tak, že všetko zanechajú a budú verne nasledovať jeho spôsob života.

Človek je schopný takejto existencie “podľa Kristovho vzoru”, ku ktorej bolo v dejinách pozvaných veľa pokrstených, len na základe špeciálneho povolania a osobitného daru Svätého Ducha. V ňom totiž krstné zasvätenie dostáva formu radikálnej odpovede, spočívajúcej v nasledovaní Krista prijatím evanjeliových rád, medzi ktorými prvou a najpodstatnejšou je sľubovaná čistota pre Božie kráľovstvo. A tak toto osobitné “nasledovanie Krista”, na počiatku ktorého je vždy iniciatíva Otca, má svoj podstatný kristologický a pneumatologický rozmer, čím vyjadruje neobyčajne živý trojičný charakter kresťanského života, keď istým spôsobom anticipuje jeho eschatologickú realizáciu, ku ktorej smeruje celá Cirkev.
V evanjeliu nachádzame veľa slov a činov Ježiša Krista, ktoré vrhajú svetlo na zmysel tohto osobitného povolania. Aby sme však v celkovom pohľade na neho zachytili jeho podstatné rysy, veľkou pomocou bude zahľadieť sa predovšetkým do žiarivej Kristovej tváre v tajomstve premenenia. Na tento “obraz” sa odvoláva celá starobylá duchovná tradícia, ktorá spája kontemplatívny život s Ježišovou modlitbou “na vrchu”. Istým spôsobom možno na ňu vzťahovať aj “činné” rozmery zasväteného života, lebo premenenie nie je len zjavením Kristovej slávy, ale aj prípravou na nesenie jeho kríža. Zahŕňa “výstup na vrch” a “zostup z vrchu”: učeníci, ktorí sa mohli chvíľu tešiť z Učiteľovej blízkosti, obklopení jasom trojičného života a spoločenstva svätých, akoby prenesení za horizont večnosti, hneď sú znovu uvedení do každodennej skutočnosti, kde vidia “iba Ježiša” v ponížení ľudskej prirodzenosti a počujú výzvu, aby sa vrátili dolu a tam spolu s ním s námahou plnili Boží plán a odvážne vykročili na cestu kríža.
“Tam sa pred nimi premenil”.

                                                                                                                                               VITA CONSECRATA, 14

foto: za Peter Zimen