Ďakujeme …

Posted by on január 2, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na Ďakujeme …

Ďakujeme …

Koniec kalendárneho roka nás vyzýva k refleksii za všetky dobrá, ktoré sa nám udiali. Ako píše kniha Kazateľ: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať. Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene. Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia. Svoj čas má hľadať (niečo), svoj čas má niečo stratiť. Svoj čas má (niečo) si uschovať, svoj čas má niečo odhodiť. Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť. Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj.“ (Kazateľ 3:1-8)

Míňajúci sa čas bol plný mnohých milostí a udalostí, ktoré sa trvalo zapísali do zlatej histórie našej Kongregácie. Medzi nimi je potrebné obrátiť pozornosť na:

– stretnutie s pánom Štefanom Výletelkom, s pánom Emilom Tomom a pani Uherovou, živými svedkami života Otca Zakladateľa,

– slávnostnou Eucharistiou v Marianke s aktom posvätenia nových sôch Nepoškvrnenej Panny Márie a sv. Bernardety z Lurdskej jaskyne,

– slávnosť v Rajhrade, počas ktorej Arcibiskup Pavol Huyn bol prijatý do rádu Kongregácie bratov Tešiteľov z Getsemany,

– spoločné oslavy menín Otca Zakladateľa,

– svätenie diakonátu br. Faustyna Wesołowskiego,

– slávnostná svätá omša vo Viedni pri príležitosti 180. výročia založenia rektorského kostola na Rennwegu, pri ktorom vznikala naša Kongregácia,

– posvätenie obnovenej Lurdskej jaskynky v Marianke,

– púť po stopách Zakladateľa a návšteva Jeho miesta odpočinku v Prahe,

– vydanie Novény na príhovor Otca Jozefa Litomiského,

– návšteva sýrskej mystičky Myrny Nazzour,

– dožinková svätá omša v sanktuáriu mučeníka bl. Jerzego Popiełuszki vo Włocławku,

– začiatok noviciátu brata Rafała Kubeł,

– obnova sľubov bratov Ireneusza a Patryka v provinciálnom dome vo Włocławku,

– slávnosť ku cti sv. Margity Márie Alacoque a uctenie si jej relikvií,

– oslava spomienky na 34. výročie smrti bl. Jerzego Popiełuszki vo Włocławku za účasti pána prezidenta Andrzeja Dudy.

Spomínané udalosti ukazujú bohatstvo a intenzívnosť života našej Kongregácie. Nemožno spomenúť na milosti, prijaté počas dní duchovnej obnovy, duchovných cvičení alebo počas denných adorácií Najsvätejšej Sviatosti. Spolu so žalmistom prednášame dnes svoje modlitby: „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.“ (Ž 116,12-13)