7. DECEMBRA – SO SVÄTÝM ŠARBELOM…

Posted by on december 11, 2018 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 7. DECEMBRA – SO SVÄTÝM ŠARBELOM…

7. DECEMBRA – SO SVÄTÝM ŠARBELOM…

     Vo vigílii Nepoškvrneného Počatia Božej Matky v našej bazilike v Marianke bola dňová obnova. Duchovným sprievodcom bol pre nás Otec Martin Matúš, grekokatolícky kňaz a exorcista, ktorý denne slúži v Klokočove, v Mariánskom sanktuáriu. Program bol bohatý, patrónom dňa bol sv. Šarbel. O 15.00 hodine sa začal modlitbou korunky Božieho milosrdenstva, potom nasledovala krížová cesta s modlitbou za uzdravenie rodových koreňov. Nasledovne nám Otec Martin priblížil tajomstvo zjavenia Božej Matky vo Fatime, zvlášť tajomstvo vynáhrady, tak blízkej našej tešiteľskej špiritualite. Pár minút po 17.00 hodine začala adorácia Eucharistického Krista s modlitbou sv. ruženca. Vrcholom stretnutia bola slávnostná sv. omša, ktorej predsedal Otec Tymoteusz. Na konci stretnutia sa spieval akatist ku cti Nepoškvrneného počatia Božej Matky, po ktorom každý, kto chcel, mohol si uctiť relikvie sv. Šarbela a mohol byť pomazaný jeho olejom.