5.- 6. NOVEMBRA – SPOMÍNAME NA ZAKLADATEĽA…

Posted by on november 8, 2018 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 5.- 6. NOVEMBRA – SPOMÍNAME NA ZAKLADATEĽA…

5.- 6. NOVEMBRA – SPOMÍNAME NA ZAKLADATEĽA…

„Dobrou a ušľachtilou vecou je modliť sa za zomrelých…“

 

V práve prebiehajúcej oktavé modlitieb za zomrelých, sme navštívili zakladateľov našich tešiteľských Kongregácií. Po ceste do Rajhradu sme sa zastavili na cintoríne pri hrobe Matky Rózy Vujtechovej, kde sme sa pomodlili za jej beatifikáciu a o potrebné milosti pre našich priateľov a dobrodincov. Využili sme príležitosť a navštívili sme generálny dom sestier tešiteliek, v ktorom nás privítala s. Františka. Následne sme išli do Prahy, aby sme sa modlili pri hrobe nášho Zakladateľa. Bol to výnimočný moment reflexie nad Jeho životom a ďakovaním za dar našej Kongregácie. Po modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva sme zapáli sviečky položili kvety spájajúc sa duchovne s celou našou tešiteľskou rodinou.