NOVÉNA NA ORODOVANIE OTCA ZAKLADATEĽA

Posted by on august 14, 2018 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na NOVÉNA NA ORODOVANIE OTCA ZAKLADATEĽA

NOVÉNA NA ORODOVANIE OTCA ZAKLADATEĽA

Naša Kongregácia sa každý deň modlí o beatifikáciu Otca Jozefa Litomiského, nášho Zakladateľa. Chceli by sme pozvať všetkých – našich priateľov, sympatizantov, dobrodincov a tých, čo poznávajú svoju životnú cestu k spoločnej modlitbe na orodovanie Otca Litomiského. Do Vaších rúk vkladáme Novénu, aby sa Otec Jozef stal skutočným orodovníkom vašich intencií. Novénu je možné sa modliť v obzvlášť ťažkých situáciách:

  • v zápasoch s chorobou alebo utrpením,
  • pri rozlišovaní Božej vôle, v každodennom živote,
  • pri hľadaní zamestnania, problémoch v rodine,
  • problémoch s financiami.

Novéna sa má modliť 9 po sebe nasledujúcich dňoch. K daným úmyslom možno pridať tiež aj svoje obety, svoje utrpenia, radosti a či každodenné boje. Nepochybne počas Novény by bolo vhodné pristúpiť k sviatosti zmierenia, ako aj k svätému prijímaniu. Informácie o prijatých milostiach prosíme poslať na adresu:


Kongregácia bratov Tešiteľov z Gethseman

Námestie 4 apríla č. 2/ 20

 900 33 Marianka

02 / 65 93 52 26

[email protected]