8. JÚNA – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Posted by on jún 12, 2018 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 8. JÚNA – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

8. JÚNA – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca s celým jeho bohatstvom je súčasťou koloritu tešiteľskej spirituality a čo viac, je jej základom. Zakladateľ našej Kongregácie Otec Jozef Litomiský jednoducho povedal: „Milí bratia, ako viete, úlohu, ktorú Pánovo Srdce zverilo našej svätej patrónke sv. Margaréte Márii Alacoque, sme učinili pre Jeho útechu s programom našej Kongregácie.“ Duchovnosť Ježišovho Srdca je od svojho začiatku úzko spojená s duchom vynáhrady, čo si sám Kristus želal obrátiac sa k sv. Markéte slovami: „aspoň ty ma poteš.“ V duchovnej spoločnosti sme so všetkými spolubratmi slávili v Marianke piatkovú slávnosť, ktorej predsedal generálny predstavený o. Michał M. Krysztofowicz. Tajomstvo zjavení v Paray le Monial priblížil veriacim diakon Faustyn Wesołowski: „dnešné čítania nám pomáhajú pochopiť, aké je Srdce Boha. Prorok Ozeáš nám ukazuje, že toto je Srdce, ktoré je žriedlom citov, žriedlom lásky, je Srdcom Milujúceho Otca, ktorý sa zohýba k svojím deťom a túli si ich k svojmu lícu, živí si ich a neustále chráni. Boh nás tak veľmi miluje, že v Jeho Srdci si každý z nás nájde miesto pre seba, tak prečo sú dnešní ľudia, ako vojaci (na Golgote) a rania Božské Srdce? Prečo Ježiš zatvorený v svätostánku v západnej civilizovanej Európe, vyrastenej z kresťanských koreňov pozerá na prázdne kostoly? Prečo je Ježiš ukradnutý z miest, kde sa prechováva jeho najsvätejšia sviatosť, počas čiernych omší na počesť zlého ducha? Prečo je Ježiš vysmievaný na prvých stranách novín a časopisov? „Toto je Srdce, ktoré tak veľmi miluje ľudí a za to na výmenu dostáva pohŕdanie a zabudnutie. Ty sa staraj to zadosťučiniť, koľko bude v tvojich silách, za ich nevďačnosť.“ Po zadosťučinení Božej výzve po svätom prijímaní nasledovala adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej spolu s modlitbou vynáhrady, po ktorej otec generál udelil slávnostné požehnanie. Hlbšie vynahradzujúcej adorácii nám pomáha pochopiť sv. Ján Pavol II.: „ctitelia Božského Srdca stávajú sa ľuďmi citlivého svedomia. A keď dostanú trvalé spojenie so Srdcom nášho Pána a Majstra, sú povzbudení tiež potrebou vynáhrady za hriechy sveta, za ľahostajnosť toľkých sŕdc, za svoju vlastnú nedbanlivosť. O ako veľmi je potrebný v Cirkvi tento zástup pozorných sŕdc , vďaka, ktorým Láska Božského Srdca nezostane osamotená a neopätovaná! Uprostred tohto zástupu na špeciálne vspomenutie zaslúžia si všetci, ktorí svoje utrpenie skladajú, ako živú obeť v spojení s o Srdcom Kristovým prebodnutým na kríži. Pretvorené na ten spôsob lásky, ľudské utrpenia sa stávajú špeciálnymi kvasom spásonosného pôsobenia Krista v Cirkvi.“