6. JÚN – 62. VÝROČIE…

Posted by on jún 6, 2018 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 6. JÚN – 62. VÝROČIE…

6. JÚN – 62. VÝROČIE…

Jún je výnimočným mesiacom pre celú komunitu bratov tešiteľov. Je to čas, kedy si spomíname na výročie narodenia pre nebo – Zakladateľa našej Kongregácie Otca Jozefa Litomiského. V tomto roku sme tieto slávnosti slávili v dvojitom rozmere.

Piateho júna komunita bratov slúžiacich v slovensko – rakúskom regióne na čele s o. Michałom Krysztofowiczom – generálnym predstaveným šla do Prahy, aby si uctili svojho Zakladateľa. Prvým bodom spoločnej púte bol kostol sestier alžbetínok Matky Božej Bolestnej v Sloupe. Práve tu slúžil Otec Litomiský svoju primičnú sv. omšu. Na oltári nášho Pána sme slávili slávnostnú Eucharistiu vyprosujúc modlitbou za dar beatifikácie Otca Jozefa, ako aj milosť nových povolaní do našej Kongregácie. Po svätej omši sme spolu s Matkou Consolátou (tešiteľkou) šli do rehoľných krypt, aby sme sa pomodlili pri hroboch sestier. Matka Consoláta nám povedala predivnú históriu jednej zo spolusestier, ktorá umrela takmer pred tromi storočiami. Po otvorení rakvy zomrelej sestry sa ukázali jej telesné pozostatky vo veľmi dobrom stave. Pre mnohých návštevníkov toto miesto fakt jasne poukazuje na Božie pôsobenie…

Druhým bodom na našej duchovnej ceste bola pobožnosť pri hrobe Otca Zakladateľa, ktorej predsedal Otec generál. Po ukončení pobožnosti sme položili na hrob kvety a zapálili sviečky. V ten istý deň spomienky odchodu do večnosti Otca Jozefa sme boli spojení so všetkými našími spolubratmi. V generálnom dome v Marianke a tiež v provinciálnom dome vo Włocławku naši predstavení slávili sväté omše ďakujúc Božej Prozreteľnosti za našu Kongregáciu, ako aj modliac sa za vyvýšenie Otca Jozefa Litomiského na oltár.