27.MÁJ – POSVÄTENIE LURDSKEJ JASKYNKY

Posted by on máj 29, 2018 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 27.MÁJ – POSVÄTENIE LURDSKEJ JASKYNKY

27.MÁJ – POSVÄTENIE LURDSKEJ JASKYNKY

V nedeľu dopoludnia Marianka prežívala svoju dvojitú oslavu. Prvou bol každoročný odpust, celebrovaný ku cti Najsvätejšej Trojice a druhou posvätenie obnovenej Lurdskej jaskynky. Na tomto nanovo vybudovanom mieste sú nové posvätené sochy Božej Matky a sv. Bernardetty. Dôkladná rekonštrukcia jaskyni sa začala v septembri minulého roka. Vďaka obetám a modlitbám pútnikov a farníkov boli úspešne dokončené začaté práce.

         Obidvom týmto udalostiam predsedal pastier našej arcidiecézy arcibiskup Stanislav Zvolenský. Prítomných hostí privítal na začiatku sv. omši Otec Michał Krysztofowicz – generálny predstavený, ktorý v krátkom príhovore upriamil pozornosť veriacich k prežívaniu tajomstva dňa. Sv. omšu doprevádzali vstupy Chóru Augustini. Otec Tymoteusz správca farnosti vyjadril svoju vďačnosť všetkým, ktorí sa zhromaždili na Eucharistii – v prvom rade otcovi arcibiskupovi, kňazovi Ľudovítovi Pokojnému prichádzajúcemu z pešou púťou zo Záhorskej Bystrice spolu s prvoprijímajúcimi deťmi, zasväteným osobám a všetkým zhromaždeným veriacim.