10. FEBRUÁR – POSVÄTENIE NOVÝCH SÔCH – LURSKEJ PANNY MÁRIE A SVÄTEJ BERNARDETY

Posted by on február 12, 2018 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 10. FEBRUÁR – POSVÄTENIE NOVÝCH SÔCH – LURSKEJ PANNY MÁRIE A SVÄTEJ BERNARDETY

10. FEBRUÁR – POSVÄTENIE NOVÝCH SÔCH – LURSKEJ PANNY MÁRIE A SVÄTEJ BERNARDETY

V predvečer liturgickej spomienky Lurdskej Panny Márie sa v našej svätyni v Marianke, počas slávnostnej sv. omši, presne mesiac od profanácie vďaka úsiliu viacerých pútnikov a dobrovoľníkov a tiež vďaka svätej vytrvalosti o. Tymoteusza, predstaveného farnosti, uskutočnila vznešená udalosť posvätenia nových sôch Najsvätejšej Panny Márie a sv. Bernardety, ktoré budú umiestnené v Lurdskej jaskyni. Obrad viedol o. Michał Krysztofowicz generálny predstavený, ktorý v homílii upozornil na bohaté aspekty dnešného dňa, práve pred piatimi rokmi Cirkev prežívala bolestnú skúsenosť s abdikáciou svätého Otca Benedikta XVI., po 26.-krát Cirkev oslavuje deň chorých, presne 10.februára uplynulo 160. rokov od prvého zjavenia Božej Matky v Lurdoch.

Kazateľ upriamil pozornosť veriacich na zmysel a hĺbku prežívania sviatosti pomazania chorých vo vzťahu k tajomstvu Olivovej hory – Getsemany pripomínajúc si tak slová emeritného pápeža Benedikta XVI: „sviatosť pomazania chorych nás vedie k rozjímaniu nad dvojakým tajomstvom Olivovej hory, kde Ježiš dramaticky prežíval chvíle pred cestou, ktorú mu ukázal Otec – cestou umučenia ako najvyššieho aktu lásky – a kde túto cestu prijal. V každej hodine skúšky je on tým prostredníkom, ktorý „v sebe nesie utrpenie a bolesť sveta, ktoré prijal a premenil na výkrik k Bohu, niesol pred očami a v rukách Boha a tak skutočne doviedol až k okamihu vykúpenia. No „Olivová hora je tiež miestom, z ktorého vystúpil k Otcovi, a teda miestom vykúpenia… toto dvojaké tajomstvo Olivovej hory je tiež stále ,činné‘ vo sviatostnom oleji Cirkvi… znak Božej dobroty, ktorá sa nás dotýka. V pomazaní chorých sa nám dáva sviatostná matéria takpovediac „ako Boží liek, ktorý nás teraz uisťuje o jeho dobrote, má nás posilňovať a utešovať, no zároveň presahuje rovinu choroby a odkazuje k definitívnemu uzdraveniu pri vzkriesení”.

V prežívajúcich ťažkostiach, pri svojich deťoch môžeme vidieť tichú prítomnosť Nebeskej Matky. „Dnes sa s nami Mária prichádza stretnúť, aby nám ukázala cesty obnovy života našich rodin a každého z nás. Prijatím jej Syna, ktorého nám ona predstavuje, ponárame sa do živého prameňa, v ktorom viera môže nájsť novú silu”.

Okrem toho otec generál upozornil na to, čo pre nás veriacich ľudí prichádzajúcich sem ako aj návštevníkov Marianky je Marianka miestom modlitby: „Prvoradé poslanie Lurdskej jaskine je, aby bola miestom stretnutia s Bohom v modlitbe a miestom služby bratom, predovšetkým pre prijatie chorých, chudobných a všetkých trpiacich. Na tomto mieste Mária prichádza k nám ako matka, ktorá je neustále k dispozícii svojim deťom v ich potrebách. Cez svetlo, vyžarujúce z jej tváre, presvitá milosrdenstvo Božie. Nechajme sa zasiahnuť jej pohľadom! Tento nám hovorí, že všetci sme Bohom milovaní a nikdy nie sme od neho opustení!”

Homíliu otec Michał ukončil slovami emeritného pápeža: „Máriino posolstvo je posolstvom nádeje pre všetkých mužov a ženy našej doby v ktorejkoľvek krajine. Na cestách nášho života, ktoré sú tak často tmavé, ona je svetlom nádeje, ktoré nás rozjasňuje a orientuje v našom putovaní. Ona prostredníctvom svojho „áno“, prostredníctvom veľkodušného darovania seba samej, otvorila Bohu brány nášho sveta a našich dejín. Pozýva nás žiť ako ona v nezlomnej nádeji a nepočúvať tých, ktorí tvrdia, že sme väzňami osudu. Ona nás sprevádza svojou materskou prítomnosťou uprostred životných udalostí osôb, rodín i národov. Blažení muži a ženy, čo vkladajú svoju dôveru v Toho, ktorý vo chvíli, keď obetoval svoj život pre našu záchranu, dal nám svoju Matku, aby sa stala našou Matkou!”