2. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA.

Posted by on február 8, 2018 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 2. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA.

2. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA.

„Zasvätený život je teda povolaný, aby neustále rozhojňoval dar evanjeliových rád stále silnejšou a opravdivejšou láskou, prežívanou v trojičnom rozmere: láskou ku Kristovi, ktorá pozýva k dôvernému priateľstvu s ním; láskou k Svätému Duchu, ktorá uspôsobuje duše na prijatie jeho vnuknutí; láskou k Otcovi – najhlbšiemu zdroju a najvyššiemu cieľu zasväteného života.Takto sa stane vyznaním a znakom Najsvätejšej Trojice, ktorej tajomstvo je pre Cirkev vzorom a prameňom všetkých foriem kresťanského života”. Ján Pavol II Vita Consecrata 21

Spoločné oslavy sme začali rannou modlitbou chvál v našej kaplnke, ako aj meditáciou. Napoludnie sme zasadli k spoločnému stolu, pri ktorom o. Tymoteusz odovzdal do rúk generálneho predstaveného najlepšie blahopriania celému spoločenstvu generálneho domu. O 17.00 hodine v katedrále sv. Martina bola slávnostná sv. omša, ktorej predsedal a príležitostné slovo ohlásil pastier arcidiecézy, arcibiskup Stanislav Zvolenský. Hneď po nej sme sa presunuli do auly Benedikta XVI., kde sme si vypočuli prednášku o dominikánskej mystike. Spoločné oslavy sme ukončili agapé v priestoroch diecézneho seminára, počas ktorého sme mali príležitosť stretnúť sa a porozprávať s našími bratmi a sestrami v Pánovi.

foto. Zdroj: TKKBS