24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

Posted by on december 30, 2017 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

«Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“» (Lk 2,9-12).

Spoločné oslavy v generálnom dome v Marianke sme začali adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ktorú sme ukončili slávnostnou modlitbou vešpier. Jedinečnosť našej modlitby bol faktom, že po prvý krát sme uctili Eucharistického Ježiša v monštrancii – relikviári, ktorú zanechal po sebe zakladateľ našej Kongregácie Otec Jozef Litomiský.

Hneď po adorácii sme prešli do kláštorného refektára, kde spoločnej modlitbe, pri štedrovečernom stole predsedal o Tymoteusz, predstavený domu, ktorý všetkým spolubratom zablahoželal k sviatkom. Po zaspievaní vianočných kolied v poľskom a slovenskom jazyku sme zasadli k štedrej večeri. Otec Viliam Vaľa, senior v našom spoločenstve sa podelil so svojími spomienkami, o tom, ako bratia slávili sviatky Božieho narodenia v začiatkoch zakladania našej Kongregácie. Konečným momentom bola slávnostná Eucharistia v našej mariánskej svätyni.

V čase sviatočnom radosť nechýbala a bol čas na spoločné oslavy spolu so svojími blízkymi. Spolu s prianím a koledami na perách sme navštívili sestry kapucínky v Stupave a tiež našich spolubratov bývajúcich vo Viedni.