8.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE.

Posted by on december 13, 2017 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 8.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE.

8.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE.

Vychádzajúc naproti pozvaniu Márie, ktorá si priala, „aby sa v každom roku 8. decembra na poludnie oslavovala Hodina milosti pre svet. Prostredníctvom tejto oddanosti pošlem nespočetné milosti pre telo i dušu. Mojím želaním je, aby sa táto Hodina milosti šírila a aby o tom bol informovaný celý svet. Každý, kto sa v tomto čase modlí v kostole alebo doma a vyleje slzy ľútosti, nájde pevnú pomoc a dosiahne z môjho Srdca ochranu a milosti. Vďaka tejto modlitbe v tejto hodine zošlem nespočetné milosti pre dušu i telo. Budú mnohé premeny.”

V našej svätyni v Marianke sa konala adorácia Najsvätejšej Sviatosti počas trvania tzv. Hodiny milosti. Celá naša komunita sa zúčastnila spoločnej modlitby a chrám bol naplnený veriacimi. Večer o 18.00 sme slávili slávnostnú Eucharistiu, ktorej predsedal generálny predstavený o. Michał Krysztofowicz a homíliu ohlásil správca farnosti o. Tymoteusz Górecki. Pekným akcentom uzatvárajúcim celodennú oslavu bolo slávnostné posvätenie liturgických nádob – nového omšového kalicha s cibóriom, darovaných od priateľov Kongregácie pre našu baziliku. Navyše soška Matky Božej dostála nové šaty v tom istom štýle, v akom bol ušitý pre farnosť nový ornát pripomínajúci dnešné udalosti.