O tešiteľoch...

           4

,,Treba sa podujať na “drinu” znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa”. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!” –  sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

január 15, 2022 |

9. januára – Spomíname na Matku Alexiu

V nedeľu uplynulo 400 rokov od narodenia pre nebo – blahoslavenej Matky Alexie Le Clerc. Spolu s jej...

január 4, 2022 |

31. DECEMBER – Ďakujeme

V posledný deň roka sa naše tešiteľské spoločenstvá zišli okolo eucharistického Krista, aby sme...

december 27, 2021 |

24. december – Na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …

,,Stojac pred jasličkami hľaďme do stredu: poďme poza svetlá a ozdoby, ktoré sú pekné, a kontemplujme...

december 16, 2021 |

13. DECEMBER – Spoločné stretnutie

Deň sme začali rannou modlitbou chvál v našej kaplnke, ako aj meditáciou. Napoludnie sme zasadli k...

november 2, 2021 |

2. novembra – V DUCHOVNOM SPOLOČENSTVE

„Najkrajším dňom nášho života by mal byť deň našej smrti, pretože nás navždy spojí s Bohom v jeho...

november 2, 2021 |

1.novembra – VEČER SO SVÄTÝMI

Pondelkový večer v našej bazilike v Marianke bol pre mnohých milou bodkou na záver slávnosti všetkých...

november 2, 2021 |

23. októbra – SPOMÍNAME

V sobotu popoludní sme sa pripojili k modlitbám na úmysel za kňazov, ktoré trvali od rána a ktorú...

október 20, 2021 |

17. októbra – Nedeľná bohoslužba

Pozývame vás sledovať prenos svätej omše z našej baziliky z 17. októbra, ktorej predsedal náš generálny...

Viac...