O tešiteľoch...

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“
Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

február 26, 2018 |

14. – 15. FEBRUÁR – DEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY

V našom kláštore v Zlatých Moravciach sme mali pôstny deň duchovnej obnovy. Večerné stretnutie sa začalo...

február 26, 2018 |

16.-18. FEBRUÁR – ARCIBISKUP PAVOL HUYN TEŠITEĽOM

Presne pred 150 rokmi prišiel na svet Pavol Huyn, arcibiskup pražský. Pri tejto príležitosti sa v generálnom...

február 16, 2018 |

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

  „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12) Drahí bratia a...

február 12, 2018 |

10. FEBRUÁR – POSVÄTENIE NOVÝCH SÔCH – LURSKEJ PANNY MÁRIE A SVÄTEJ BERNARDETY

V predvečer liturgickej spomienky Lurdskej Panny Márie sa v našej svätyni v Marianke, počas slávnostnej sv....

február 8, 2018 |

2. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA.

„Zasvätený život je teda povolaný, aby neustále rozhojňoval dar evanjeliových rád stále silnejšou a...

január 23, 2018 |

14. januára – VÝNIMOČNÉ STRETNUTIE

V pondelok dopoludnia sme sa vydali z Mariánky do Bojníc na stretnutie s pánom Štefanom Vyletelkom. Pán...

december 30, 2017 |

28. december – 67. Rokov od vysvätenia o. Viliama

Počas rannej svätej omši sme ďakovali za dar života, dar tešiteľského povolania a 67. výročie...

december 30, 2017 |

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Viedeň a Zlaté Moravce

Bratia z komunity materského domu vo Viedni po modlitbe vešpier zasadli k spoločnému stolu o 17.00 hodine. O...

Viac...