O tešiteľoch...

           4

,,Treba sa podujať na “drinu” znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa”. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!” –  sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

september 18, 2021 |

Matka Rósa a nové technológie 😊

Pred dvoma rokmi naše sestry Tešiteľky reagovali na hlas veriacich a začali proces beatifikácie svojej...

september 18, 2021 |

12.-15. SEPTEMBRA – Spolu so Svätým Otcom

Pápežská púť bude ešte dlho rezonovať v živote veriacich na Slovensku. Svätý Otec sa dotkol mnohých...

september 18, 2021 |

14. SEPTEMBRA – Sľuby

V našej mariánskej svätyni v Marianke na vigíliu Sedembolestnej Panny Márie 14.9.2021 náš brat Patryk Ryża...

september 7, 2021 |

3-5. SEPTEMBRA – Výročná púť v Marianke

Prvý septembrový víkend sa konala výročná púť v Marianke. Ide o tradičnú púť, ktorá sa koná pri...

september 7, 2021 |

2. SEPTEMBRA – Požehnanie žiakov v Marianke

Dnes 2. septembra sme spoločne prosili o pomoc a ochranu pre naše deti počas celého školského roka...

august 23, 2021 |

,,Tešiteľská Krížová Cesta”

Predstavujeme vám úvahy Tešiteľskej Krížovej Cesty, ktorú sme mali možnosť zažiť v Šaštíne pod...

august 23, 2021 |

Tešiteľský Kalendár 2022 – ROK S TEŠITEĽMI 😊

Pri príležitosti blížiaceho sa stého výročia založenia Kongregácie bratov Tešiteľov sme pre Vás...

august 13, 2021 |

Kniha Božia Pochodeň

V mesiaci august, vydáva Kongregácia bratov Tešiteľov z Getseman 2. vydanie knihy Božia Pochodeň o živote a...

Viac...