O tešiteľoch...

           właściwa 1

,,Treba sa podujať na drinu znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka danej nám ľuďom v Getsemanskej záhrade a tam aj stratenej. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tech chvíle prosiac: „Bdejte so mnou a modlite sa“ Len tento jeden jediný raz prosí Boh o oporu a potešenie ľudí a nedostáva ju. Vyvolený spia!“   –    sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

máj 26, 2020 |

28 máj – NOVÉNA

Drahí naši priatelia! Šiesteho júna si pripomíname 64. výročie odchodu Zakladateľa našej Kongregácie O....

máj 20, 2020 |

19 máj – U Titusa Zemana

Krátko po spoločnom obede sme sa vybrali do Vajnor, aby sme navštívili bl. Titusa Zemana. Našu púť sme...

máj 20, 2020 |

Historický list pápeža Benedikta XVI

Dne 18. května se bude v polském městečku Wadowice oslavovat stoleté výročí narození papeže Jana Pavla...

máj 14, 2020 |

13. MÁJ – PANNA MÁRIA FATIMSKÁ

V deň liturgickej spomienky na Fatimskú Božiu Matku sme prežívali v našej bazilike v Marianke slávnostnú...

apríl 30, 2020 |

29. apríla – Zostal s Pánom… – svedectvo

Najbližšiu nedeľu budeme sláviť 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Štvrtá veľkonočná...

apríl 29, 2020 |

28. apríla – Mária má výnimočné miesto v mojo živote – svedectvo

Panna Mária má podľa katolíckeho kňaza a člena z Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyna...

apríl 27, 2020 |

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe...

apríl 19, 2020 |

19. apríl- Nedeľa Božieho milosrdenstva

                Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti k Božiemu milosrdenstvu Druhá...

Viac...