O tešiteľoch...

           właściwa 1

,,Treba sa podujať na drinu znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka danej nám ľuďom v Getsemanskej záhrade a tam aj stratenej. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tech chvíle prosiac: „Bdejte so mnou a modlite sa“ Len tento jeden jediný raz prosí Boh o oporu a potešenie ľudí a nedostáva ju. Vyvolený spia!“

                                                                                                                                                                  sv. Ján Pavol II.

Viac...  

 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

február 27, 2020 |

26. FEBRUÁRA – Popolcová streda

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve,...

február 25, 2020 |

Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2020

„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20)    Drahí bratia a sestry!  Aj toho roku...

február 13, 2020 |

11. FEBRUÁRA – DEŇ CHORÝCH V MARIÁNKE

Utorkový večer v našej mariánskej bazilike oplýval duchovnými udalosťami. Najhlavnejšou z nich bolo...

február 12, 2020 |

Rok modlitieb za kňazov

Pri príležitosti 11. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy vyhlásil acribiskup – metropolita Mons....

február 11, 2020 |

11 FEBRUÁRA -Posolstvo pápeža Františka na Svetový deň chorých 2020

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28). Drahí...

február 6, 2020 |

3 FEBRUÁRA – Deň zasväteného života

V pondelok popoludní, pri príležitosti dňa zasväteného života a na pozvanie otca arcibiskupa Stanislava...

február 6, 2020 |

1 FEBRUÁRA – Privítali sme Matku

V prvú sobotu mesiaca naplnili veriaci našu mariánsku baziliku až po okraj. Okrem tradičného mariánskeho...

február 1, 2020 |

70 rokov od likvidácie kláštorov

(Bratislava, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, KVRPS) V roku 2020 si pripomíname...

Viac...