O tešiteľoch...

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“
Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

apríl 20, 2018 |

POSOLSTVO KU DŇU MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2018

V týždni od 16. – 22. apríl 2018 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové...

apríl 20, 2018 |

15. APRÍL – KU CTI SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA…

Po dlhšej rekonštrukcii bočného oltára svätého Michala archanjela nadišiel v našej bazilike...

apríl 18, 2018 |

8. APRÍL – 180. ROKOV DOMU NA RENNWEGU.

V nedeľu Božieho milosrdenstva sme išli do Viedne, kde sme oslávili 180. rokov existencie českého kostola na...

apríl 18, 2018 |

7. APRÍL – RADOSŤ, RADOSŤ, RADOSŤ…

V tomto pre nás tak výnimočnom dni sa udialo niekoľko dôležitých udalostí. V predvečer Božieho...

apríl 4, 2018 |

30. MAREC – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

„Ak chcete byť skutočnými tešiteľmi trpiaceho Krista, budete musieť trpieť. Hoci nie toľko, ale milovať...

apríl 4, 2018 |

29.MAREC – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

Veľký /zelený/ štvrtok je špeciálnym dňom pre všetkých bratov tešiteľov. Je časom ďakovania za našu...

marec 23, 2018 |

19. MAREC – MENINY MILÉHO OTCA

 „Boh povolal sv. Jozefa, aby uskutočňovaním svojej otcovskej úlohy slúžil osobe a poslaniu Ježiša. To...

február 26, 2018 |

14. – 15. FEBRUÁR – DEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY

V našom kláštore v Zlatých Moravciach sme mali pôstny deň duchovnej obnovy. Večerné stretnutie sa začalo...

Viac...