O tešiteľoch...

           właściwa 1

,,Treba sa podujať na drinu znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka danej nám ľuďom v Getsemanskej záhrade a tam aj stratenej. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tech chvíle prosiac: „Bdejte so mnou a modlite sa“ Len tento jeden jediný raz prosí Boh o oporu a potešenie ľudí a nedostáva ju. Vyvolený spia!“

                                                                                                                                                                 sv. Ján Pavol II.

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

marec 28, 2020 |

27 MARCA – Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi

Plné znenie homílie pápeža Františka (Mk 4, 35-41) „Keď sa zvečerilo“ (Mk 4, 35). Tak sa začína...

marec 20, 2020 |

19 MARCA – Svätý Jozef

Slávnosť sv. Jozefa má pre našu Kongregáciu veľký význam. Predovšetkým pre to, že je jeden z hlavných...

marec 17, 2020 |

17 MARCA – Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta…

Naša tešiteľská komunita sa pripojila ku kňazom, ktorý sa spoločne s Eucharistickým Kristom vybrali na...

marec 17, 2020 |

Sledujte sv. omšu z Marianki ONLINE každý večer o 18-tej

Milí veriaci, po zavedení zákazu bohoslužieb sme sa rozhodli, že nezostaneme pasívni a budeme Vám...

marec 16, 2020 |

Modlíme sa…

V stredu 11. marca sa Svätý Otec František pripojil k sláveniu dňa modlitby a pôstu v Rímskej diecéze a...

marec 16, 2020 |

Modlíme sa…

marec 16, 2020 |

Žalm 91 – Pod ochranou Najvyššieho

  Žalm 91 – Pod ochranou Najvyššieho   Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni...

marec 9, 2020 |

7. MARCA – Stretnutie bratislavských Tešiteľov v Marianke

V sobotu predpoludním sme v našej mariánskej bazilike privítali členov tretieho rádu tešiteľov a...

Viac...