O tešiteľoch...

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“
Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

február 3, 2019 |

2. FEBRUÁRA – SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

Bratislava 2. februára (TK KBS) Sviatok Obetovania Pána je zároveň aj dňom zasväteného života. Pri tejto...

január 2, 2019 |

Ďakujeme …

Koniec kalendárneho roka nás vyzýva k refleksii za všetky dobrá, ktoré sa nám udiali. Ako píše kniha...

december 26, 2018 |

Vianočné betlehemy Bratov Tešiteľov :)

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa...

december 26, 2018 |

Tichá noc, svätá noc…

 ,,V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.  Tento prvý súpis sa...

december 17, 2018 |

15. DECEMBRA – VÝNIMOČNÉ STRETNUTIE

V piatok večer sa na Poľskom Inštitúte uskutočnilo nezvyčajné stretnutie. Na pozvanie pána veľvyslanca...

december 16, 2018 |

„SILA POVOLANIA” – knižný rozhovor s pápežom Františkom

Nový knižný rozhovor s pápežom Františkom „Sila povolania“ s podtitulom „Zasvätený život dnes“...

december 11, 2018 |

7. DECEMBRA – SO SVÄTÝM ŠARBELOM…

     Vo vigílii Nepoškvrneného Počatia Božej Matky v našej bazilike v Marianke bola dňová obnova....

november 8, 2018 |

5.- 6. NOVEMBRA – SPOMÍNAME NA ZAKLADATEĽA…

„Dobrou a ušľachtilou vecou je modliť sa za zomrelých…“   V práve prebiehajúcej oktavé...

Viac...