O tešiteľoch...

           4

,,Treba sa podujať na drinu znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka danej nám ľuďom v Getsemanskej záhrade a tam aj stratenej. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tech chvíle prosiac: „Bdejte so mnou a modlite sa“ Len tento jeden jediný raz prosí Boh o oporu a potešenie ľudí a nedostáva ju. Vyvolený spia!“   –    sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

október 20, 2020 |

10. -14. OKTÓBER – V KAPUCÍNSKOM SVETE

 V sobotu predpoludním sme sa zúčastnili osláv strieborného jubilea sestry Magdalény Flor v kapucínskom...

október 7, 2020 |

5. OKTÓBER – SEKRETÁRKA A PATRÓNKA

Liturgická spomienka sv. Faustíny má pre našu komunitu veľký význam. V roku 2013 pred slávnym obrazom...

október 7, 2020 |

29.SEPTEMBER – ULOŽENIE KAMEŇA Z GARGANO

V deň sviatku troch archanjelov sme sa poďakovali dobrému Bohu za ich službu počas slávnostnej Eucharistie v...

september 30, 2020 |

27. SEPTEMBER – Deň plný radosti.

 Naše sestry kapucínky slúžiace v našej bazilike v Marianke prežívali veľkú radosť z jubilea. Presne...

september 17, 2020 |

16. SEPTEMBRA – PRI MAME

Slávnosť Bolestnej Božej Matky je veľkou udalosťou v živote našej Kongregácie. Je to čas, keď si...

september 16, 2020 |

15 SEPTEMBRA – Posviacka generálneho domu

Dňa 15. 9. 2020 spolu so všetkými sestrami Slovenskej provincie stretlisme sa v Brne, na posviacke nového...

september 16, 2020 |

11-13. SEPTEMBRA – OSLAVOVALI SME NARODENINY BOŽEJ MATKY

Tohtoročné oslavy narodenia Matky Božej trvali v našej bazilike celé tri dni. Piatkový program otvorila...

august 14, 2020 |

10. júl – SVIATKUJEME

V pondelok dopoludnia bratia zo Zlatých Moraviec a z Marianky na čele s generálnym predstaveným o. Michałem...

Viac...