O tešiteľoch...

           4

,,Treba sa podujať na drinu znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka danej nám ľuďom v Getsemanskej záhrade a tam aj stratenej. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tech chvíle prosiac: „Bdejte so mnou a modlite sa“ Len tento jeden jediný raz prosí Boh o oporu a potešenie ľudí a nedostáva ju. Vyvolený spia!“   –    sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

september 17, 2020 |

16. SEPTEMBRA – PRI MAME

Slávnosť Bolestnej Božej Matky je veľkou udalosťou v živote našej Kongregácie. Je to čas, keď si...

september 16, 2020 |

15 SEPTEMBRA – Posviacka generálneho domu

Dňa 15. 9. 2020 spolu so všetkými sestrami Slovenskej provincie stretlisme sa v Brne, na posviacke nového...

september 16, 2020 |

11-13. SEPTEMBRA – OSLAVOVALI SME NARODENINY BOŽEJ MATKY

Tohtoročné oslavy narodenia Matky Božej trvali v našej bazilike celé tri dni. Piatkový program otvorila...

august 14, 2020 |

10. júl – SVIATKUJEME

V pondelok dopoludnia bratia zo Zlatých Moraviec a z Marianky na čele s generálnym predstaveným o. Michałem...

august 1, 2020 |

26. JÚLA – HODY V MARIANKE

Sviatok sv. Anny pritiahol do Marianky mnoho jej ctiteľov. O 11.00 hodine sa začala slávnostná svätá omša,...

júl 18, 2020 |

17 júla – SPOLU

Využívajúc letný dovolenkový čas sa naši poľský bratia Ludwik a Stanislaw, slúžiaci v provinciálnom...

jún 21, 2020 |

19. JÚN – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

„Srdce Dobrého Pastiera je nielen Srdcom, ktoré je voči nám milosrdné, ale je milosrdenstvom samým. Tam...

jún 20, 2020 |

19. JÚN – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca s celým jeho bohatstvom je súčasťou koloritu tešiteľskej...

Viac...