O tešiteľoch...

           4

,,Treba sa podujať na “drinu” znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa”. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!” –  sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

júl 21, 2021 |

16. júla – Posvätenie adoračnej kaplnky

V deň liturgickej spomienky na Pannu Máriu z hory Karmel, zažila naša svätyňa v Marianke špeciálnu...

jún 28, 2021 |

17. JÚNA- Báč

Vo štvrtok popoludní sme boli na návšteve v Báči, kde pôsobia spriaznené sestry z Kongregácie dcér sv....

jún 27, 2021 |

20. JÚNA – P. CYRYL 60-tka

20 júna sa naš spolubrat p. Cyryl M. Drzewicki  dožil krásneho životného jubilea 60 rokov. Pri tejto...

jún 13, 2021 |

11. JÚNA – Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bola pre našu komunitu v Marianke dňom plným radosti. Od skorého...

jún 12, 2021 |

11. JÚNA – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

Ľudová zbožnosť silno vníma hodnotu symbolu, a práve Ježišovo srdce je znamenitým symbolom Božieho...

máj 28, 2021 |

26. mája – „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

Streda bola pre nás výnimočným časom, pretože sa nám po veeeeeeeeeeeeeeeeeeľmi dlhom čase podarilo...

máj 9, 2021 |

8. mája – Sviatosť birmovania v Marianke

Sviatosť birmovania nám do farnosti prišiel vyslúžiť Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup,...

apríl 17, 2021 |

SVEDECTVO

Z návštevy  u Generálneho Predstaveného, Michala M. Krysztofowicza a Pátra Faustina, Kongregácia bratov...

Viac...