O tešiteľoch...

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“
Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

máj 23, 2019 |

18. máj – púť kurzu Samuel

V sobotu ráno sme sa s kurzom Samuel vydali na pešiu púť od katedrály sv. Šebastiána ordinariátu...

máj 12, 2019 |

12. mája – Posolstvo pápeža ku svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

Odvaha riskovať pre Boha Drahí bratia a sestry, zanedlho po veľmi živej a plodnej skúsenosti zo synody...

máj 4, 2019 |

Vyprávění o farářích, děkanech a arciděkanech …

Vyprávění o farářích,  děkanech a arciděkanech nepomuckých Kongregace bratří Těšitelů  z...

apríl 28, 2019 |

28. APRÍLA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sestra Faustína spozorovala vo svojej cele Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie,...

apríl 20, 2019 |

19. APRÍL – TICHO…

Boh hovorí: Hľa, môj služobník bude úspešný, bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Ako sa...

apríl 20, 2019 |

18. APRÍLA – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

„Ak chcete byť skutočnými tešiteľmi trpiaceho Krista, budete musieť trpieť. Hoci nie toľko, ale milovať...

apríl 20, 2019 |

18. APRÍLA – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

,,A keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. A sám sa vzdialil od nich...

apríl 1, 2019 |

29. MAREC – S BLAHOSLAVENOU FRANTIŠKOU SIEDLISKOU

Každý pôstny piatok sa stretávame v našej tešiteľskej svätyni v Marianke na krížovej ceste. Tentokrát...

Viac...