O tešiteľoch...

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“
Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

január 1, 2020 |

1. január – Vianočné stretnutia :)

Bratská láska nech trvá.  Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a...

december 25, 2019 |

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Zlaté Moravce

“Prečo vianočné jasle vyvolávajú taký údiv, a prečo sa nás tak hlboko dotýkajú? Po prvé preto,...

december 25, 2019 |

24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

Vianoce sú, … …keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v ňom všetkých ľudí – vtedy sú...

december 11, 2019 |

10. december – PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE

V utorok večer v Poľskom inštitúte v Bratislave na pozvanie veľvyslanca Krzysztofa Strzałki sa stretli...

december 11, 2019 |

9.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE

Vychádzajúc naproti pozvaniu Márie, ktorá si priala, „aby sa v každom roku na sviatok Nepoškvrneného...

december 4, 2019 |

4. decembra- Na návšteve

V posledných rokoch sa v adventnom období v našom zlatomoraveckom kláštore stalo už tradíciou, že nás...

december 3, 2019 |

Už sú :)

Veď vňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v...

november 26, 2019 |

23. október – odpratovali sme

Čakajúc kým opadne posledné lístie 😉  zo stromov v našom mariánskom lese, sme podľa tradície z...

Viac...