O tešiteľoch...

           4

,,Treba sa podujať na “drinu” znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa”. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!” –  sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

október 10, 2021 |

Páter Ján Polakovič

Páter Ján Polakovič sa narodil 3. júla 1898 v Rači. Do kongregácie vstúpil v roku 1921. Kňazskú...

október 10, 2021 |

8. OKTÓBRA – Pri zdrojoch 😊

Náš kláštor v piatok dopoludnia navštívili výnimoční hostia – pani Mária Hatalová spolu s pánom...

október 4, 2021 |

2 OKTÓBRA – Cesta za O. Litomiským

Po dvojročnej pauze zapríčinenej pandémiou sa nám podarilo obnoviť tradíciu každoročného putovania k...

október 4, 2021 |

1 OKTÓBRA – 75 výročie odchodu do Otcovho domu arcibiskupa Pavla Huyna

V piatok popoludní sme sa vydali do kláštora sestier tešiteliek v Rajhrade. Cieľom našej cesty bola účasť...

september 28, 2021 |

25 SEPTEMBRA – 1.sľuby sr. Zdenky

Sr. Zdenka, z Božej milosti, rozhodla zložiť 1. sľuby v Kongregácii sestier Tešitelieki. Tejto slávnosti...

september 18, 2021 |

Matka Rósa a nové technológie 😊

Pred dvoma rokmi naše sestry Tešiteľky reagovali na hlas veriacich a začali proces beatifikácie svojej...

september 18, 2021 |

12.-15. SEPTEMBRA – Spolu so Svätým Otcom

Pápežská púť bude ešte dlho rezonovať v živote veriacich na Slovensku. Svätý Otec sa dotkol mnohých...

september 18, 2021 |

14. SEPTEMBRA – Sľuby

V našej mariánskej svätyni v Marianke na vigíliu Sedembolestnej Panny Márie 14.9.2021 náš brat Patryk Ryża...

Viac...