O tešiteľoch...

           4

,,Treba sa podujať na drinu znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka danej nám ľuďom v Getsemanskej záhrade a tam aj stratenej. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tech chvíle prosiac: „Bdejte so mnou a modlite sa“ Len tento jeden jediný raz prosí Boh o oporu a potešenie ľudí a nedostáva ju. Vyvolený spia!“   –    sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

august 1, 2020 |

26. JÚLA – HODY V MARIANKE

Sviatok sv. Anny pritiahol do Marianky mnoho jej ctiteľov. O 11.00 hodine sa začala slávnostná svätá omša,...

júl 18, 2020 |

17 júla – SPOLU

Využívajúc letný dovolenkový čas sa naši poľský bratia Ludwik a Stanislaw, slúžiaci v provinciálnom...

jún 21, 2020 |

19. JÚN – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

„Srdce Dobrého Pastiera je nielen Srdcom, ktoré je voči nám milosrdné, ale je milosrdenstvom samým. Tam...

jún 20, 2020 |

19. JÚN – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca s celým jeho bohatstvom je súčasťou koloritu tešiteľskej...

jún 17, 2020 |

17. jún – K SRDCU…

13. mája sme si pripomenuli 100. výročie kanonizácie sv. Margity Márie Alacoque. Tento sviatok mal veľký...

jún 11, 2020 |

11. JÚN – BOŽIE TELO V MARIANKE

,,Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden spomedzi cenných darov, ale ako dar par...

jún 11, 2020 |

11. JÚN – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

                                           ,,Cirkev čerpá plnosť...

jún 11, 2020 |

7. jún – JARNÁ PÚŤ

Slávnosť Najsvätejšej Trojice zhromažďuje každý rok množstvo veriacich v Marianke. Je to čas...

Viac...