O tešiteľoch...

           4

,,Treba sa podujať na “drinu” znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa”. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!” –  sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

november 2, 2021 |

2. novembra – V DUCHOVNOM SPOLOČENSTVE

„Najkrajším dňom nášho života by mal byť deň našej smrti, pretože nás navždy spojí s Bohom v jeho...

november 2, 2021 |

1.novembra – VEČER SO SVÄTÝMI

Pondelkový večer v našej bazilike v Marianke bol pre mnohých milou bodkou na záver slávnosti všetkých...

november 2, 2021 |

23. októbra – SPOMÍNAME

V sobotu popoludní sme sa pripojili k modlitbám na úmysel za kňazov, ktoré trvali od rána a ktorú...

október 20, 2021 |

17. októbra – Nedeľná bohoslužba

Pozývame vás sledovať prenos svätej omše z našej baziliky z 17. októbra, ktorej predsedal náš generálny...

október 10, 2021 |

Páter Ján Polakovič

Páter Ján Polakovič sa narodil 3. júla 1898 v Rači. Do kongregácie vstúpil v roku 1921. Kňazskú...

október 10, 2021 |

8. OKTÓBRA – Pri zdrojoch 😊

Náš kláštor v piatok dopoludnia navštívili výnimoční hostia – pani Mária Hatalová spolu s pánom...

október 4, 2021 |

2 OKTÓBRA – Cesta za O. Litomiským

Po dvojročnej pauze zapríčinenej pandémiou sa nám podarilo obnoviť tradíciu každoročného putovania k...

október 4, 2021 |

1 OKTÓBRA – 75 výročie odchodu do Otcovho domu arcibiskupa Pavla Huyna

V piatok popoludní sme sa vydali do kláštora sestier tešiteliek v Rajhrade. Cieľom našej cesty bola účasť...

Viac...