O tešiteľoch...

           4

,,Treba sa podujať na “drinu” znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa”. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!” –  sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

máj 9, 2021 |

8. mája – Sviatosť birmovania v Marianke

Sviatosť birmovania nám do farnosti prišiel vyslúžiť Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup,...

apríl 17, 2021 |

SVEDECTVO

Z návštevy  u Generálneho Predstaveného, Michala M. Krysztofowicza a Pátra Faustina, Kongregácia bratov...

apríl 14, 2021 |

12. APRÍLA – PÁTER KAMIL VANČO (2) :)

Narodil sa 24. mája 1909 v Hlohovci. Doživotné sľuby zložil do rúk pátra zakladateľa 21. októbra 1934...

apríl 14, 2021 |

12. APRÍLA – MILÉ STRETNUTIE (1) :)

V našom kláštore v Marianke sme privítali výnimočných hostí – rodinu otca Kamila – Ing. Mariána...

apríl 8, 2021 |

7 apríla – Naše 99 rokov

Na sviatok Panny Márie Sedembolestnej, ktorý sa vtedy slávil siedmeho apríla, v roku 1922 zavítal do kostola...

apríl 4, 2021 |

4. apríla – Veľká noc

,,Sláviť Veľkú noc znamená znovu veriť, že Boh vstupuje a neprestáva vstupovať do našich životných...

apríl 3, 2021 |

1. apríla – Veľký piatok

,,Panna Mária, na Kalvárii si sa stala našou Matkou. Prosím ťa, vypros mi milosť celkom sa odovzdať do...

apríl 3, 2021 |

1. apríla – V GETSEMANI

Vo večerných hodinách svätú omšu večere Pánovej celebroval generálny predstavený o. Michal...

Viac...