O tešiteľoch...

           4

,,Treba sa podujať na “drinu” znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa”. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!” –  sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

február 16, 2021 |

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a...

február 3, 2021 |

2. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

„Zasvätený život je teda povolaný, aby neustále rozhojňoval dar evanjeliových rád stále silnejšou a...

január 21, 2021 |

Posolstvo Svätého Otca Františka na 29. svetový deň chorých 2021

Drahí bratia a sestry!         Slávenie 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 11. februára 2021...

január 14, 2021 |

14. JANUÁRA – Film o Matke Róze Vůjtěchovej

Dokumentárny film o Zakladateľke Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho – Matke...

január 6, 2021 |

6. januára – Zjavenie Pána – Traja králi

Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili...

január 3, 2021 |

31. DECEMBRA – Bohu nech sú vzdávané vďaky

V posledný deň kalendárneho roka, podvečer slávnosti Matky – svätej Bohorodičky sme v Marianke...

december 31, 2020 |

Posolstvo na 54. svetový deň pokoja: „Kultúra starostlivosti ako cesta pokoja“

Spolu s prefektom Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinálom Petrom Turksonom pápežské posolstvo...

december 29, 2020 |

29. DECEMBRA – Tešiteľ Viliam Vaľa oslávil 70 rokov kňazstva II

Životopis pátra Viliama: P. Viliam M. František Vaľa, CCG, emeritný generálny predstavený Kongregácie...

Viac...