O tešiteľoch...

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“
Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

august 14, 2018 |

NOVÉNA NA ORODOVANIE OTCA ZAKLADATEĽA

Naša Kongregácia sa každý deň modlí o beatifikáciu Otca Jozefa Litomiského, nášho Zakladateľa. Chceli...

august 14, 2018 |

8.-9. AUGUSTA – SPOLOČNÁ CESTA

Otec Timotei – administrátor našej baziliky v Marianke spolu s diakonom Faustynom zorganizovali...

august 13, 2018 |

VSPOMIENKY NA P 18…

V dňoch od 26. – 29. 7. 2018 mesto Prešov naplnilo vyše 3500 mladých ľudí z celého Slovenska aj...

júl 31, 2018 |

29. JÚLA – HODY V MARIANKE

Svätá Anna a svätý Joachim sú rodičia Panny Márie. Túto informáciu sa dozvedáme zo starobylej...

júl 30, 2018 |

30. JÚLA – LITURGICKÁ SPOMIENKA BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ

Sestra Zdenka z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, rodným menom Cecília Schelingová, sa...

júl 30, 2018 |

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE

V dňoch od 13. – 15. 7. 2017 sa konalo vo Zvolene Celoslovenské stretnutie tešiteľov a tešiteliek BSJ....

jún 12, 2018 |

8. JÚNA – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca s celým jeho bohatstvom je súčasťou koloritu tešiteľskej...

jún 9, 2018 |

8. JÚN – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

„Srdce Dobrého Pastiera je nielen Srdcom, ktoré je voči nám milosrdné, ale je milosrdenstvom samým. Tam...

Viac...