28. december – 67. Rokov od vysvätenia o. Viliama

28. december – 67. Rokov od vysvätenia o. Viliama

Počas rannej svätej omši sme ďakovali za dar života, dar tešiteľského povolania a 67. výročie kňazského vysvätenia najstaršieho, žijúceho tešiteľa o. Viliama Vaľu. Sv. Omši predsedal o. Biskup František Rábek, vojenský ordinár a príležitostnú homíliu ohlásil o. dk Gabriel Benka – Rybár. Otec Viliam sa narodil 21. 7. 1928 v Malej Lodine pri Košiciach. Detstvo a mládenecké roky prežil v Cíferi pri Trnave. V...

Read More

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Viedeň a Zlaté Moravce

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame ….  Viedeň a Zlaté Moravce

Bratia z komunity materského domu vo Viedni po modlitbe vešpier zasadli k spoločnému stolu o 17.00 hodine. O 22.00 sa zhromaždili pri oltári na slávnostnej pastierkej polnočnej sv.omši v hudobnom prevedení Jana Jakuba Rybu. Hlavným celebrantom bol o. Ludwik M. Pociask a homíliu povedal o. Jiří Šindelař CSsR kaplán Čechov. Bratov, ktorí slúžili v českom kostole počas sviatkov navštívil generálny predstavený O. Michał...

Read More

24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

«Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“» (Lk 2,9-12). Spoločné oslavy v generálnom dome v Marianke sme začali...

Read More

Milí priatelia a podporovatelia dobrého diela. KONEČNE.

Milí priatelia a podporovatelia dobrého diela. KONEČNE.

12. 12. 2017 na spomienku Panny Márie Guadalupskej sme spoločne s dodávateľom p. Ing. Jozefom Markuliakom, architektom Ing. Arch. Ivanom Jarinom, za účasti otca Generála Michała Krysztofowicza, Ccg, bratov a veriacich požehnali stavbu nového odberného miesta pre požehnanú a svätú vodu Mariatálskej Panny Márie, aby miesto kde už skoro tisíc rokov vyteká bolo dôstojné a hodné jej krásy. Ako správni Tešitelia sme najprv...

Read More

8.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE.

8.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE.

Vychádzajúc naproti pozvaniu Márie, ktorá si priala, „aby sa v každom roku 8. decembra na poludnie oslavovala Hodina milosti pre svet. Prostredníctvom tejto oddanosti pošlem nespočetné milosti pre telo i dušu. Mojím želaním je, aby sa táto Hodina milosti šírila a aby o tom bol informovaný celý svet. Každý, kto sa v tomto čase modlí v kostole alebo doma a vyleje slzy ľútosti, nájde pevnú pomoc a dosiahne z môjho Srdca...

Read More

7. DECEMBER – PREDSVIATOČNÉ STRETNUTIE.

7. DECEMBER – PREDSVIATOČNÉ STRETNUTIE.

Na pozvanie pána veľvyslanca Ambasadora Leszka Soczewicy sa komunita bratov z generálneho domu zúčastnila každoročného, vigilijného stretnutia v “Poľskom inštitúte” v Bratislave. Po krátkom privítaní pozvaných hostí od pána Jacka Gajewskiego, riaditeľa inštitútu, pána veľvyslanca, ako aj po vianočných želaniach otec generál Michał Krysztofowicz posvätil oblátky, ktoré sa rozdali všetkým prítomným. K...

Read More

3. DECEMBER – SVÄTÝ MIKULÁŠ NA RENNWEGU.

3. DECEMBER – SVÄTÝ MIKULÁŠ NA RENNWEGU.

V nedeľné dopoludnie sa zišlo veľké množstvo detí v českom kostole na Rennwegu vo Viedni, ktoré spolu so svojími rodičmi si prišli uctiť do chrámu Svätého Mikuláša. Radostné stretnutie začalo svätou omšou, ktorej predsedal o. Ludwik Pociask CCG a príležitostnú homíliu ohlásil o. Jiří Šindelář – redemptorista. Hudobnú časť svätej omše doprevádzala farská kapela zo Židlochovic z Českej republiky....

Read More

SVÄTÁ IKONA – HODNOTNÝ DAR PRE VÁS

SVÄTÁ IKONA – HODNOTNÝ DAR PRE VÁS

SVÄTÁ IKONA – HODNOTNÝ DAR PRE VÁS Pri príležitosti jubilejného roka Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke a 100. výročia zjavení Nebeskej Matky vo Fatime, Vám Kongregácia bratov tešiteľov z Getseman v spolupráci s internetovým obchodom www.nebonazemi.sk prinášajú jedinečnú – ručne písanú, striebrenú a 24K zlatom zlátenú ikonu, ktorá je vernou kópiou Zázračnej sochy Panny Márie...

Read More

7. november – PRÁCA V ARCHÍVE.

7. november – PRÁCA V ARCHÍVE.

Náš generálny predstavený o. Michał M. Krysztofowicz spolu s bratom Faustýnom Wesołowskim v príprave na otvorenie informačného procesu nášho Zakladateľa, boli v Archíve brnenskej diecézy s cieľom zhromaždiť a doplniť potrebnú dokumentáciu. Toto stretnutie nepochybne prinieslo nové svetlo k spoznaniu histórie českej provincie našej Kongregácie, ako aj osobnosti spolubratov pripravujúcich sa na prijatie sviatosti...

Read More

2. novembra – pamätáme…

2. novembra – pamätáme…

„Uzrela som anjela strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. Čoskoro som došla na hmlisté miesto, ktoré bolo naplnené ohňom, kde trpeli mnohé duše. Tieto duše sa vrúcne modlili, ale pomôcť si už nemohli. Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotkli. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som sa tých duší, aké je ich najväčšie utrpenie. Odpovedali mi jednoznačne, že ich najväčším...

Read More

7. OKTÓBER – POSTULÁT

7. OKTÓBER – POSTULÁT

Na spomienku Ružencovej Panny Márie spoločenstvo bratov provinciálneho domu vo Włocławku, prežívalo radosť z prijatia a začiatku postulátu brata Rafała Kubła. Slávnostnú Eucharistiu a tiež obrad prijatia do postulátu viedol o. Michał M. Krysztofowicz CCG generálny predstavený. V homílii otec generál obrátil pozornosť bratov na úlohu tajomstiev v živote človeka, ako aj na tajomstvá prítomné v živote Panny Márie,...

Read More

6. OKTÓBER – MENINY SESTRY FAUSTÍNY

6. OKTÓBER – MENINY SESTRY FAUSTÍNY

S veľkou radosťou v celej našej Kongregácii sme oslavovali deň menín sv. sestry Faustíny Kowalskej. Slávnostnej svätej omši /na sviatok našej patrónky/ predsedal o. Michał M. Krysztofowicz CCG generálny predstavený v provinciálnom dome vo Włocławku, ktorý v príležitostnom slove priblížil postavu apoštolky Milosrdenstva pričom zdôraznil najmä v jej živote prítomnosť modlitby vynahrádzajúcej – tak blízkej...

Read More

1.OKTÓBER – BL. SESTRA ZDENKA V MORAVCIACH

1.OKTÓBER – BL. SESTRA ZDENKA V MORAVCIACH

V prvú októbrovú nedeľu veriaci v kostole Božského Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach – prežívali veľkú radosť z vďaky za relikvie blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej. Slávnostnej sv. omši predsedal o. Tymoteusz Górecki CCG, rektor zlatomoraveckého kostola, ktorý spolu so sestrami z Kongregácie Milosrdných sestier svätého kríža priniesli a predstavili relikvie slovenskej mučeníčky v tešiteľskom...

Read More

30. SEPTEMBER – BEATIFIKÁCIA TITUSA ZEMANA

30. SEPTEMBER – BEATIFIKÁCIA TITUSA ZEMANA

Bl. Titusa Zemana možno nazvať aj mučeníkom za kňazské a rehoľné povolania. Miloval svoje saleziánske povolanie a kňazstvo a prial si, aby aj iní mladí mohli realizovať svoje sny a úplne sa zasvätiť Pánovi – to povedal o novom slovenskom mučeníkovi prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Dnes v mene Pápeža predsedal slávnostnej beatifikácii v Bratislave. Kardinál Angelo Amato pripomenul smutné časy Komunistickej...

Read More

16. SEPTEMBER – VEČNÉ SĽUBY.

16. SEPTEMBER – VEČNÉ SĽUBY.

Najdôležitejšou udalosťou v živote každej komunity sú večné sľuby jej členov. V tomto roku v našej Kongregácii po šesťročnej príprave zložil večné sľuby do rúk generálneho predstaveného o. Michala M. Krysztofowicza náš spolubrat Faustyn M. Rafał Wesołowski CCG. Táto slávnosť zhromaždila v sanktuáriu mučeníka bl. o. Jerzego Popiełuszki vo Włocławku rodinu a blízkych br. Faustyna, našich spolubratov a...

Read More

15. SEPTEMBER – PRVÉ REHOĽNÉ SĽUBY.

15. SEPTEMBER – PRVÉ REHOĽNÉ SĽUBY.

Na slávnosť patrónky našej Kongregácie, v deň venovaný Matke Božej Bolestnej v sanktuáriu mučeníka bl. o. Jerzego Popiełuszki dvaja naši spolubratia – br.Irenej Kowalski a br. Patryk Ryża do rúk generálneho predstaveného o. Michala M. Krysztofowicza zložili svoje prvé rehoľné sľuby. Príležitostnú homíliu mal o. Bonifác Jankowiak provinciálny predstavený, v ktorej priblížil špecifiká tešiteľskej charizmy a...

Read More

8.-10.9. – NARODENINY MATKY

8.-10.9. – NARODENINY MATKY

Rovnako, ako každý rok v Marianke sme prežívali trojdňový odpust ku cti Panny Márie pri príležitosti Jej narodenín, ktorej je zasvätená naša bazilika. Piatkový program začal svätou omšou s účasťou mladých pod vedeným o. Mareka Budaja, po ktorej nasledovala adorácia Najsvätejšej Sviatosti za účasti mladých. Sobotný deň bol plný duchovných udalostí – program zahŕňal svätú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho,...

Read More

Rekolekcie.

Rekolekcie.

V dňoch 28. 8. – 2.9. v kláštore v Zlatých Moravciach sme prežívali naše každoročné rehoľné rekolekcie. Duchovným sprievodcom bol pre nás kňaz Zbigniew Gmurczyk, prednášateľ cirkevnej histórie a exorcista włocławskej diecézy. Tento jedinečný čas bol plný duchovných udalostí, kedy okrem denných konferencií a modlitieb pred Najsvätejšou Sviatosťou sme prežívali radosť z obnovy rehoľných sľubov našich dvoch...

Read More

obliečka a večné sľuby – Pozvánka

obliečka a večné sľuby – Pozvánka

1. septembra sa v kostole Bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach počas svätej omše o 18.00 hodine bude konať obliečka br. Sławomira Kowalskiego a br. Patryka Ryzy.   16. septembra v Sanktuáriu bl. mučeníka Jerzego Popiełuszki vo Włocławku počas sv.omše o 10.00 hod.sa uskutoční slávnosť skladania večných sľubov br. Faustyna Wesołowskiego.   Prosíme o modlitby s úmyslom za našich...

Read More

31. júla – Svätí rodičia

31. júla – Svätí rodičia

Tradičný sviatok sv Joachima a Anny sme tento rok oslávili v posledný deň mesiaca júla, kedy prišlo do Marianky mnoho pútnikov a ctiteľov svätých rodičov Márie. Tohtoročným celebrantom slávnosti bol o. Michał M. Krysztofowicz generálny predstavený, ktorý ohlásil príležitostné slovo. Liturgia dňa obrátila pozornosť veriacich na tajomstvo Božieho kráľovstva v podobenstve o poklade ukrytom v poli. „Každý z nás v...

Read More

Modlitba zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v Nitre 5. júla 2017

Modlitba zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v Nitre 5. júla 2017

C: Nech je zvelebená a pochválená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. Ľ: Od tohto času až na veky. C: Drahí bratia a sestry vo viere v Ježiša Krista, vážení predstavitelia našej vlasti na všetkých úrovniach zodpovednosti, všetci príslušníci iných náboženských a národnostných menšín, milí spoluobčania! Na úsvite našich národných dejín svätí Cyril a Metod priniesli našim predkom evanjelium preložené do ich...

Read More

zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Nitra 5. júla (TK KBS) Starobylá Nitra dnes privítala niekoľko tisíc veriacich. Prišli na národnú púť k svätým solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári celebroval za prítomnosti viacerých biskupov reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer, pôvodom Slovák. Na Svätoplukovom námesti sa na liturgii zúčastnili aj predstavitelia politického a spoločenského života na čele s...

Read More

SÝRSKA MISTIČKA V MARIANKE.

SÝRSKA MISTIČKA V MARIANKE.

27. novembra v roku 1982 keď mala Myrna 18 rokov, 6 mesiacov po svadbe, sa jej po prvý krát zjavila Božia Matka. V priebehu niekoľkých mesiacov sa jej zjavila ešte 5 krát a posledný raz 24. marca 1983. Potom nasledovala séria extáz, celkom 37, počas ktorých videla Najsvätejšiu Pannu Máriu, alebo počula hlas Ježiša. Šesťnásobne bola stigmatizovaná a to vždy na Zelený štvrtok okolo 15.00 hodine. Na jej dlaniach, boku a...

Read More

23. JÚN – HĽA SRDCE….

23. JÚN – HĽA SRDCE….

V piatok večer sa kostol Bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach zaplnil veriacimi na slávenie slávnostnej sv. omše ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorému je zlatomoravecký chrám zasvätený. Svätej omši predsedal generálny vikár nitrianskej diecézy o. Peter Brodek, ktorý povedal príležitostnú homíliu približujúc postavu Otca Jozefa Litomiského, veľkého ctiteľa Ježišovho Srdca a Zakladateľa našej...

Read More

20 – 21 júna – BISKUPI V MARIANKE

20 – 21 júna – BISKUPI V MARIANKE

Správa z 87. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska V Marianke pri Bratislave sa v dňoch 20.-21. júna uskutočnilo 87. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), na ktorom sa zúčastnili všetci 15 slovenskí katolícki biskupi. Ich rokovaniu predchádzal študijný deň na tému posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia (Radosť lásky).  Počas zasadania biskupi zhodnotili...

Read More

15. júna – Slávnost Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

15. júna – Slávnost Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

„Najsvätejšia sviatosť je nesená v procesii ulicami miest a obcí, aby sa tak ukázalo, že vzkriesený Kristus kráča uprostred nás a vedie nás do Božieho kráľovstva. To, čo nám Ježíš daroval v dôvernosti večeradla, dnes otvorene manifestujeme, pretože láska Kristova nie je vyhradená len pre niektorých, ale je určená všetkým. Na svätej omši na pamiatku Večere Pána na Zelený štvrtok som zdôraznil, že v...

Read More

7.JÚN – PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE DETÍ VO VIEDNI.

7.JÚN – PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE DETÍ VO VIEDNI.

V sobotu dopoludnia v kostole Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Viedni, české deti prežívali slávnosť prvého svätého prijímania. K tomuto prijatiu sa pripravovali spolu so svojími duchovnými pastiermi, rodičmi a tiež vychovávateľmi zo školy Komenského. Po prvý krát 12 detí prijalo do svojho srdca Ježiša v Eucharistii, očisténé najskôr v svätej spovedi. Slávnostnú svätú omšu mal o Jiří Sindelář a o Ludwik...

Read More

Bazilika Marianka – prostriedky na opravu svätej studne a jej okolia

Bazilika Marianka – prostriedky na opravu svätej studne a jej okolia

Milý priatelia, bratia a sestry pútnici, veriaci a všetci ľudia dobrej vôle. Pred časom sme Vás informovali o existencii účtu na ktorom sa zbierajú prostriedky na opravu svätej studne a jej okolia. Celkový rozpočet na toto dielo je 70 000 eur. Doteraz mnohí dali svoj milodar a mnohí si želajú, aby bol účet transparentný, aby mohli všetci vidieť v akom je stave a čo sa na ňom deje. Číslo úctu...

Read More

6. JÚN – POSVÄTENIE AULY ZAKLADATEĽA.

6. JÚN – POSVÄTENIE AULY ZAKLADATEĽA.

V Generálnom dome našej Kongregácie v Marianke sme prežívali slávnosť – 61 rokov od odchodu Zakladateľa našej Kongregácie do domu Otca a posvätenie auly venovanej Otcovi Litomiskému. Pri tejto príležitosti a spoločnej oslave na pozvanie generálneho predstaveného o. Michala M. Krysztofowicza sa pripojili k oslavám aj naši spolubratia z Poľska. Naše rehoľné spoločenstvo navštívili bratia pod starostlivosťou otca...

Read More

19. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ SESTRA ZDENKA VO WŁOCŁAWKU

19. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ SESTRA ZDENKA VO WŁOCŁAWKU

V Jubilejnom roku venovanému nášmu Zakladateľovi zapisuje sa slávnosť odovzdania relikvii bl. Sestry Zdenky Schelingovej pre Poľskú provinciu Bratom Tešiteľom z Getseman. Po rannej sv.omši v provinciálnom dome vo Włocławku, ktorú slúžil o. Michał M. Krysztofowicz generálny predstavený, ktorý ohlásil príležitostné slovo. V homílii kazateľ opísal obraz života slovenskej mučeníčky, rovnako priblížil jej oddanosť a...

Read More