O tešiteľoch...

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“
Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

október 10, 2017 |

7. OKTÓBER – POSTULÁT

Na spomienku Ružencovej Panny Márie spoločenstvo bratov provinciálneho domu vo Włocławku, prežívalo...

október 10, 2017 |

6. OKTÓBER – MENINY SESTRY FAUSTÍNY

S veľkou radosťou v celej našej Kongregácii sme oslavovali deň menín sv. sestry Faustíny Kowalskej....

október 10, 2017 |

1.OKTÓBER – BL. SESTRA ZDENKA V MORAVCIACH

V prvú októbrovú nedeľu veriaci v kostole Božského Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach –...

október 10, 2017 |

30. SEPTEMBER – BEATIFIKÁCIA TITUSA ZEMANA

Bl. Titusa Zemana možno nazvať aj mučeníkom za kňazské a rehoľné povolania. Miloval svoje saleziánske...

september 30, 2017 |

16. SEPTEMBER – VEČNÉ SĽUBY.

Najdôležitejšou udalosťou v živote každej komunity sú večné sľuby jej členov. V tomto roku v našej...

september 30, 2017 |

15. SEPTEMBER – PRVÉ REHOĽNÉ SĽUBY.

Na slávnosť patrónky našej Kongregácie, v deň venovaný Matke Božej Bolestnej v sanktuáriu mučeníka bl....

september 15, 2017 |

SVÄTÁ IKONA – HODNOTNÝ DAR PRE VÁS

SVÄTÁ IKONA – HODNOTNÝ DAR PRE VÁS Pri príležitosti jubilejného roka Baziliky Narodenia Panny...

september 12, 2017 |

8.-10.9. – NARODENINY MATKY

Rovnako, ako každý rok v Marianke sme prežívali trojdňový odpust ku cti Panny Márie pri príležitosti Jej...

Viac...