O tešiteľoch...

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“
Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

marec 20, 2017 |

11. marec – LAICKÁ TEŠITEĽSKÁ RODINA V MARIANKE.

Na začiatku pôstneho obdobia sa v našej mariánskej svätyni stretli regionálny asistenti a tiež miestny...

marec 20, 2017 |

7. marec – ČAS FORMÁCIE…

Naši juniori – br. Faustyn spolu s br. Piusom na čele s generálnym predstaveným O. Michalom Krysztofowiczem...

marec 2, 2017 |

“Božie slovo je darom. Druhý je darom.” Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2017

Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej...

február 11, 2017 |

2.február – Povolaní byť ľuďmi stretnutia… DEŇ ZASVäTENÉHO ŽIVOTA.

Spolu s celou Cirkvou sme oslávili deň zasväteného života, ustanoveným pred rokmi sv. Jánom Pavlom II. Pre...

február 11, 2017 |

TEŠITELIA A FATIMA.

Presne pred 100 rokmi v málo známej dedinke vo Fatime sa Matka Božia podelila s bolesťou svojho...

január 10, 2017 |

8. JANUÁR – MILÝ OTEC VO VIEDNI

Komunita Materského domu našej Kongregácie vo Viedni, prežila v nedeľné dopoludnie radostnú slávnosť....

január 10, 2017 |

31. DECEMBER – PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU…

Posledný deň kalendárneho roka, to je predovšetkým čas vďaky za veľké Božie dary a dobrodenia, ktoré...

január 4, 2017 |

24. DECEMBER – NARODIL SA PÁN… SVIATKY

Slávnosť Narodenia Pána, sa ako vždy niesla v našej Komunite v duchu radostnej atmosféry. V tomto roku boli...

Viac...