O tešiteľoch...

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“
Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

január 10, 2017 |

8. JANUÁR – MILÝ OTEC VO VIEDNI

Komunita Materského domu našej Kongregácie vo Viedni, prežila v nedeľné dopoludnie radostnú slávnosť....

január 10, 2017 |

31. DECEMBER – PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU…

Posledný deň kalendárneho roka, to je predovšetkým čas vďaky za veľké Božie dary a dobrodenia, ktoré...

január 4, 2017 |

24. DECEMBER – NARODIL SA PÁN… SVIATKY

Slávnosť Narodenia Pána, sa ako vždy niesla v našej Komunite v duchu radostnej atmosféry. V tomto roku boli...

január 4, 2017 |

21. DECEMBER – V ZÁUJME O BOŽÍ STÔL…

Slávnostnej Sv. Omši v kaplnke Generálneho domu našej Kongregácie, počas ktorej sa vykonal obrad udelenia...

december 26, 2016 |

Prianie Generálneho Predstaveného

Prianie Generálneho...

december 17, 2016 |

10. december – III. RÁD TEŠITEĽOV A TEŠITELIEK V MARIANKE

Členovia III. rádu Tešiteľov a Tešiteliek z Bratislavského regiónu prišli v sobotu popoludní do Marianky...

december 15, 2016 |

9. december – PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE.

V piatok večer v Poľskom inštitúte v Bratislave na pozvanie veľvyslanca Leszka Soczewicy sa stretli poliaci...

december 14, 2016 |

UPROSTRED VIANOČNÉHO ZHONU

7. decembra na Hlavnom námestí v Bratislave na Vianočných trhoch, medzi stánkami s vareným vínom, jedlom a...

Viac...