O tešiteľoch...

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“
Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

september 12, 2016 |

VEZMEM KALICH SPÁSY A POĎAKUJEM

V tomto roku Spoločenstvo sv. Metoda, spájajúce Čechov žijúcich v Rakúsku oslavuje 150. rokov svojej...

september 12, 2016 |

ODPUSTKY PRI PRÍLEŽITOSTI OSLÁV ROKU OTCA ZAKLADATEĽA

Chceme sa podeliť s radostnou správou: na žiadosť generálneho predstaveného O. Michała M. Krysztofowicza...

august 19, 2016 |

NÁVŠTEVA V RAJHRADE

11. augusta vo štvrtok popoludní naši spolubratia spolu s o. Michałem M. Krysztofowiczem – generálnym...

august 19, 2016 |

STO ROKOV, STO ROKOV….

21. 7. v našom spoločenstve oslavoval 88. narodeniny náš spolubrat o. Viliam M. Vaľa CCG. Otec Viliam je...

august 19, 2016 |

ROK OTCA ZAKLADATEĽA.

Po rozhodnutí generálnej rady O. Michał Krysztofowicz – generálny predstavený slávnostne otvoril v našej...

Viac...