O tešiteľoch...

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“
Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

máj 25, 2017 |

19. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ SESTRA ZDENKA VO WŁOCŁAWKU

V Jubilejnom roku venovanému nášmu Zakladateľovi zapisuje sa slávnosť odovzdania relikvii bl. Sestry Zdenky...

máj 25, 2017 |

13. MÁJ – 100. VÝROČIE OD FATIMSKÝCH ZJEVENÍ, 20. VÝROČIE FARNOSTI

V duchovnom spoločenstve so Svätým Otcom Františkom, veriaci farnosti Matky Božej z Fatimy oslávili sté...

máj 23, 2017 |

Jubilejný rok v Marianke

13. mája 2017 sa konala v Marianke, na najstaršom Pútnickom mieste pekná slávnosť. Pri príležitosti 640....

máj 20, 2017 |

Rozlúčka s apoštolským nunciom

V bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke na Slovensku, ktorú spravujú bratia Tešitelia z Getsemany,...

apríl 21, 2017 |

17. apríla – plurimos annos…

Vo veľkonočný pondelok vo Vatikánskych záhradách pápež senior Benedikt XVI. oslávil svoje 90. narodeniny....

apríl 21, 2017 |

15. apríl – prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?

O 11.00 v našej bazilike sa stretli slovenský poliaci, na tradíciu z minulých rokov, posvätiť pokrmy, ktoré...

apríl 21, 2017 |

14. apríl – Hľa drevo kríža…

Veľkopiatkové ráno sme začali spolu s veriacimi modlitbou ranných chvál pred oltárom Getsemany. Presne...

apríl 21, 2017 |

13. apríl – Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getsemane…

Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto,...

Viac...